všeobecné podmínky 

chaty Na bílé stopě - Krušné hory

Pronajímatel objekt předá osobně, nebo prostřednictvím pověřené osoby ve sjednaný den a určenou hodinu. Ihned po příjezdu předá klíče a poučí nájemce o základním použitím chalupy (ceně elektřiny, vybavení, obsluze apod..)

 • Pobyt na 5 a více nocí: Chata bude předána s lůžkovinami a nově povlečenými postelemi  a celkově uklizena.
 • Pobyt na 4 a méně nocí: Chata bude předána bez povlečení a prostěradel, jen lůžkoviny (tj. peřiny a polštáře) – přivezte si prosím vlastní prostěradla a povlečení  a celkově uklizena.

Objednavatel si je vědom, že pro platnou rezervaci musí uhradit po potvrzení objednávky co nejdříve dohodnutou zálohu na účet pronajímatele a že zbytek částky uhradí na místě při příjezdu a předání klíčů v hotovosti.

Pronajímatel od objednavatele při předání chalupy obdrží předem dohodnutou kauci (obvykle 2500 Kč). Tato kauce bude vyúčtována při odjezdu po odečtení platby za skutečný odběr energií a náhrady případné škody.

Objednavatel bude řádně pečovat o pronajatou nemovitost a jakoukoliv vzniklou škodu (během jeho pobytu) uhradí v hotovosti při předání objektu pronajímateli. V případě, že objednavatel odstoupí od zaslané smlouvy, bude mu účtován dohodnutý storno poplatek.

Pokud nebude objekt uklizen tak, jak byl předán, vyhrazuje si majitel objektu právo na vyúčtování úklidu ve výši 250 Kč. Objekt musí být vyklizen nejpozději do smluvně sjednaného ukončení pobytu, který je uveden vždy ve smlouvě. V době převzetí nájemce převezme uklizený objekt od určené osoby a bude obeznámen se všemi elektrickými spotřebiči a jejich ovládáním. Na případné nedostatky je nutné upozornit ihned při přebírání objektu.

Při přebírání bude sepsán stav elektroměru a spotřebovanou energii nájemce uhradí po ukončení pobytu.

Internetové připojení – Wi-Fi je realizováno připojením LTE 4G od Vodafone, bez limitu stažených dat.

 • zvířata nejsou povolena
 • kouření přísně zakázáno
 • poplatky za el.energii se hradí na místě dle skutečné spotřeby (6,- Kč/ kWh) obvyklá spotřeba cca 100,- Kč denně
 • příprava chaty před vaším příjezdem 250,-Kč (hradí se vždy)
 • závěrečný úklid (pokud nájemce sám neuklidí) 250,-Kč
 • dřevo je v ceně
 • voda je v ceně
 • poplatky za rekreační a lázeňský pobyt se hradí na místě

Cokoliv vám bude chybět, je možné dokoupit v místních obchodech, které jsou otevřeny i v neděli

Poznámka: chaty jsou situovány stranou na klidném místě u lesa, respektujte prosím ostatní hosty, chovejte se ohleduplně a dodržujte noční klid. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení nájmu v případě nevhodného, zejména hlučného chování, devastaci objektu apod.. Pokud jste hluční, raději k nám vůbec nejezděte 🙂

GDPR

(v návaznosti na GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

 

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

1)    jméno a příjmení, u cizinců státní občanství

2)    adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí

3)    číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza

4)   telefonní číslo

Údaje 1) až 3) jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3, odst. 4)  .. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu  fyzické osoby, které ubytování poskytl. …, případně u cizinců podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších úprav

– tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele

 

Údaj 4) – telefonní číslo je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním)

– tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby

 

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod.

 

                                       Zpracování osobních údajů 

a) Uložení

–       údaje jméno a příjmení, adresa a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb

–       údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením

 

b) Doba archivace

–       údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle

zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

 

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo

poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.

Co v chatě nemáme

– nezapomeňte si prosím vzít s sebou:

 • osušky
 • přezůvky
 • ručníky (v chatě pouze 2 ks)
 • hygienické potřeby

Co v chatě máme
– v omezeném množství (bez záruky)

 • základní koření, sůl a cukr
 • olej
 • čaj, kávu
 • dětské boby
 • nočník a dětské WC prkénko